Webinar Integrated Business Planning in OneStream - Finext

Webinar Integrated Business Planning in OneStream

Webinar | 29 juni 2021 | 11.30 – 12.00 CET | Engelstalig

Aanmelden

Integrated Business Planning kan een complex proces zijn. We kunnen ons voorstellen dat je er soms mee worstelt of vragen hebt over dit onderwerp, zoals: welke resultaten kun je ervan verwachten? En wat zijn de drijfveren om een Integraal Business Planning proces op te starten?

Integrale Business Planning (IBP) omvat allereerst de doorvertaling van strategische ambities in operationele doelstellingen en targets voor de organisatieonderdelen en bedrijfsprocessen. Deze doorvertaling vindt meestal plaats tijdens de budgetcyclus.

Daarnaast impliceert IBP dat bedrijfsfuncties zoals Verkoop, Logistiek, Sales, Marketing, R&D en Productie hun doelen en activiteiten op kwartaal-, maand- of zelfs weekbasis in overeenstemming brengen. En waarbij Finance zal beoordelen of deze plannen leiden tot de beoogde omzet en winstgevendheid volgens budget en strategisch plan.

Bedrijven die deze afstemming op orde hebben zijn in control. Ze hebben aantoonbaar meer tevreden klanten en omzet, lager werkkapitaal en grip op de bedrijfsvoering. Passende EPM-software is nodig om IBP mogelijk te maken.

Tijdens het webinar op 29 juni laten we zien hoe OneStream Integrale Business Planning ondersteunt.

Wat leer je tijdens dit webinar?

  • Wat is integrale business planning (IBP)?
  • Welke concrete resultaten mag je verwachten van IBP?
  • Wat zijn drivers om een IBP-traject te starten?
  • Wat is de toegevoegde waarde van een EPM-platform als OneStream in IBP?

Voor wie is dit interessant?

Voor gebruikers van, of geïnteresseerden in OneStream, zoals:

  • Managers Reporting en (Group) Controllers
  • Business & Financial Controllers
  • IT-managers en Finance Managers

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor het webinar!