De accountantsverklaring en de NOW 2.0. Wat zijn de voorwaarden? - Finext
  • De accountantsverklaring en de NOW 2.0. Wat zijn de voorwaarden?

Heb jij aanspraak gemaakt op de NOW 2.0-regeling of ben je dit van plan? Bedroeg het voorschot meer dan € 100.000 of verwacht je dat de definitieve uitkering hoger uitkomt dan € 125.000? Sorteer dan voor op de accountantsverklaring die hiervoor nodig is.

Controle door de accountant op het vaststellen van het omzetverlies is op dit niveau verplicht. Tegelijkertijd bestaat hierover nog grote onduidelijkheid. Hoe dan ook geldt echter: heb jij je financiële processen nú niet op orde, dan kan dat straks impact hebben op het verkrijgen van de definitieve financiële ondersteuning.

Door Gijs Dijkman, juni 2020

Ondergrenzen van de NOW

Bedrijven die een voorschotaanvraag op de NOW-regeling hebben gedaan van € 100.000 of meer moeten bij hun verzoek tot definitieve vaststelling een accountantsverklaring meesturen. Ditzelfde geldt wanneer de uiteindelijk vastgestelde subsidie uitkomt op € 125.000 of hoger.

Is de voorschotaanvraag nu láger dan € 100.000, maar bestaat de kans dat de uiteindelijke vaststelling wel op € 125.000 of hoger uitkomt? Ook dan moet er een accountantsverklaring worden meegezonden. De inschatting hiervan is voor eigen verantwoordelijkheid van de onderneming.

Protocol en standaarden

Over het protocol en de precieze invulling van de accountantsverklaring wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) nog intensief overlegd. Het duurt dus nog even totdat accountants weten wat ze exact moeten doen.

Consistente lijn

Creëer duidelijkheid voor jezelf door nu alvast in gesprek te gaan met je accountant over de minimaal aan te leveren informatie en hoe die aangeleverd moet worden. Let erop dat de omzetten volledig en tijdig worden geboekt en dat eenzelfde gedragslijn wordt gevolgd als in 2019. Maak je gebruik van transposten? Blijf deze dan ook boeken voor de periode waarop de NOW 2.0 betrekking heeft, en wees ook hier consistent. Zorg hierbij voor een goede onderbouwing die met de accountant overlegd kan worden.

Cruciale wijzigingen rondom de NOW – voorkom gedoe achteraf!

Bij Finext hebben we inmiddels ruimschoots ervaring met de NOW-regeling en we verzorgden afgelopen tijd aanvragen voor diverse ondernemingen van formaat. Wij kunnen ondersteuning bieden in het optimaliseren van je financiële processen, of je voorzien van gedegen adviezen.

Komen bovenstaande onzekerheden je bekend voor en kan je wat hulp gebruiken bij het verkrijgen van de gevraagde inzichten door de accountant? Of ontvang je hierover graag advies? Wij praten je graag bij en waar nodig helpen we je bijsturen. Neem dan gerust contact op met Stefan.

Finance & Control
Meer informatie? Neem contact op