Account Reconciliation met OneStream - Finext

Account Reconciliation met OneStream

Ben jij ook iedere maand weer druk bezig met het afstemmen van verschillende grootboekrekeningen voor de maandelijkse periode-afsluiting? En ervaar je dit, net als vele andere financials, als een arbeidsintensief en tijdrovend proces? Ontdek hoe je voortaan beter en efficiënter jouw afstemmingen kunt doen door Account Reconciliation met OneStream!

Door Stijn Gabriëls, juni 2021

Wat is Account Reconciliation?

Met Account Reconciliation wordt ervoor gezorgd dat het geld dat een rekening verlaat overeenkomt met het daadwerkelijk uitgegeven geld. Hiervoor worden de saldi aan het einde van een bepaalde boekhoudkundige periode tegenover elkaar gezet. Aansluitingen tussen rekeningen zijn van cruciaal belang om de juistheid en volledigheid van financiële overzichten te waarborgen. Daarnaast kan een solide afstemmingsproces het risico van financiële correcties verminderen en de externe auditkosten verlagen.

Uitdagingen van Account Reconciliation

Veel organisaties lopen tegen verschillende uitdagingen aan binnen het Account Reconciliation-proces. Deze uitdagingen kosten extra tijd en moeite, waardoor het totale financiële afsluitingsproces vertraagd wordt:

  • Doorspitten van enorme hoeveelheden gesegmenteerde spreadsheets
  • Gegevens aansluiten tussen meerdere softwaretoepassingen die worden gebruikt binnen een bedrijf
  • Het behouden van gegevensintegriteit ondanks point solutions die volledig gescheiden zijn van de geconsolideerde financiële resultaten
  • Gegevens reconciliëren die realtime veranderen tijdens het proces van de periodeafsluiting
  • Prioriteit geven aan welke rekeningen moeten worden afgestemd op basis van materialiteit
  • Het verkrijgen van de juiste beoordelingen en goedkeuringen
  • Zorgen voor een correct controlespoor voor rekeningafstemmingen

Verbeter jouw Account Reconciliation-proces met OneStream

Account Reconciliation met OneStream rekent af met deze uitdagingen en levert de volgende voordelen op:

Verminder risico’s

Bekijk direct de status van alle risicovolle afstemmingen in relatie tot je financiële rapportages.

Verbeter interne controles

OneStream is het enige platform waarbij financiële gegevens direct gelinkt zijn met jouw afgestemde gegevens. Zo kun je een compleet controlespoor creëren van wie wanneer reconciliaties voltooid en goedgekeurd heeft.

Versnel de financiële afsluiting 

Je kunt beginnen met het afstemmen van rekeningen zodra de saldibalans zijn ingediend. Je hoeft dus niet meer te wachten tot de corporate close voltooid is!

OneStream biedt een oplossing die volledig verenigd is met het financiële consolidatie- en rapportageproces. Met OneStream kun je account reconciliations integreren in de financiële periode-afsluiting én gebruikmaken van gegevens die al bestaan binnen de consolidatie-applicatie. Door de afstemming van boekhoudkundige aansluitingen op de financiële verslaglegging zijn financiële resultaten minder complex en vollediger!

Finext en OneStream

OneStream is een belangrijke speler op het gebied van Performance Management. Als Diamond Partner heeft Finext wereldwijd al meer dan 50 OneStream-projecten uitgevoerd. De ervaring en kennis die hierbij zijn opgedaan, worden ingezet om dit moderne corporate performance management platform succesvol en efficiënt in te richten voor onze klanten. Finext helpt je graag om de doelen van jouw business te bereiken!

OneStream Diamond Partner logo
OneStream