EPM Softwareselectie - Bewezen aanpak van Finext

Aanpak softwareselectie EPM oplossing

Wij hebben een bewezen stappenplan waarin best practices van de afgelopen 20 jaar zijn opgenomen. Hierdoor kunnen we efficiënt en voorspelbaar de selectie uitvoeren. Wij bieden een menukaart aan voor het selectieproces, met in elke stap een aantal ingrediënten waaruit gekozen kan worden. 

Finext Selection Scenario

Inspiration 

In deze stap creëren we awareness over de laatste ontwikkelingen in deze softwaremarkt, eventueel ondersteund door high-level demo’s van de diverse oplossingen voor een eerste ‘look & feel’. Belangrijke thema’s die daarnaast aan de orde komen zijn de visie en mogelijkheden van ‘integrated EPM platform’ versus ‘point solutions, ‘ontwikkeltool’ versus ‘applicatie’, maar ook de visie op ‘beheer door de eigen organisatie’. 

Requirements 

Tijdens de stap ‘Requirementsstellen we met elkaar de scope van de beoogde oplossing vast. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan. We beginnen niet met een blanco vel, maar we gaan uit van onze requirementsoverzichten die op basis van meer dan 20 jaar ervaring zijn opgebouwd. Daarnaast gebruiken we vaak een online vragenlijst die we ontwikkeld hebben voor de diverse EPM processen. Deze kan modulair worden ingezet en aangepast worden aan de wensen van iedere klant. Hierdoor kunnen we zeer efficiënt en laagdrempelig de prioriteiten van stakeholders scherp krijgen. Zodoende ontstaat ruimte voor de écht nuttige discussies en kunnen we de ‘no-brainers’ skippen.  

Soms zijn de rapportageprocessen dermate complex dat het zinvol is deze eerst grafisch in beeld brengen. Hiervoor gebruiken we de visualisatie-oplossingen zoals ‘Engage Modeler’. Zo krijgen we de complexiteit snel boven tafel en kunnen we op zoek naar de slimme verbetering. 

Market scan 

Tijdens deze stap scoren we de bekende oplossingen uit de markt op basis van de requirements en de weging die door de stakeholders is gegeven. Op deze manier komen we op een objectieve manier van een long naar een short list. 

Proof 

In deze stap wordt vaak gekozen voor op maat gemaakte demo’s. We stellen demoscripts op of geven de softwarepartijen van de shortlist een aantal specifiek uit te werken use cases waarin duidelijk de verschillen in de oplossingen naar voren komen. Het is onze rol om het proces te begeleiden en kritische vragen te stellen. We houden zowel onze klant als de software leveranciers scherp. Maar al te vaak wordt onvoldoende of ontwijkend antwoord op de klantvragen gegeven. Dan is het prettig ons als ‘luis in de pels’ te hebben.

Selection 

Naast de demo’s van de leveranciers is het minstens net zo belangrijk te horen hoe andere gebruikers de oplossingen ervaren en tot hun keuzes zijn gekomen. Daar zetten we ons netwerk in de markt voor in. Onze ervaring wordt ook gebruikt om valkuilen tijdens de referentiebezoeken te vermijden en te ondersteunen bij de onderhandelingen en aankoop.