De 6 grootste misverstanden over zelfsturing - Finext

De 6 grootste misverstanden over zelfsturing

Zelfsturing is een ‘hot’ item, maar veel organisaties branden hun vingers er liever niet aan. Onterecht, aldus zelfsturingsexpert Amanda van Diemen.

Dit artikel is eerder verschenen op mt.nl en happypeoplebetterresults.nl

Uit onderzoek blijkt dat sturen op resultaat significant succesvoller is dan sturing op de processen die naar resultaat moeten leiden.
Voor veel organisaties is verandering naar een zelfsturende organisatie eng: het brengt onzekerheden, onduidelijkheden en de nodige misvattingen met zich mee.

6 grootste misverstanden over zelfsturing

En dat onontgonnen gebied brengt in de prakijk van alledag veel verkeerde aannames en misvattingen met zich mee. De zes grootste misverstanden over zelfsturing zijn:

  1. ‘Bij zelfsturing is de organisatie out-of-control’

Iedereen kan maar doen wat hij of zij in heeft. De grip op de organisatie is compleet verdwenen. Het is een aaname die is gebaseerd op angst. Zodra de manier van sturing verandert, wil niet zeggen dat er geen sturing meer ís. De focus van de sturing verandert, maar sturing an sich verdwijnt niet.

  1. ‘Zelfsturing is alleen mogelijk met volwassen teams’

De aanname dat je pas met een volwassen team zelfsturing kunt invoeren, is verkeerd. Zelfsturing kan ook werken bij ‘jonge’ teams. Naarmate een team zelfsturend is, groeien teamleden vanzelf in hun rol: men wordt pro-actiever, er wordt meer samengewerkt en er wordt meer van elkaar geleerd.

  1. ‘Zelfsturing is alleen geschikt voor mensen/organisaties met een hoog opleidingsniveau’

De aanname is dat zelfsturing alleen kan slagen met hoogopgeleide mensen. Dit klopt niet. Op elk niveau, van een regionaal bouwbedrijf tot aan een internationaal opererende bankonderneming: zelfsturing kán werken met elk opleidingsniveau.

  1. ‘Bij zelfsturing is de kans op een burn-out groter’

Door de bank genomen zijn bij zelfsturende organisaties werk en privé meer met elkaar verweven. Dat zou de kans op een burn-out groter maken. Uit onderzoek blijkt: een burn-out heeft meer te maken met persoonlijke omstandigheden en/of de heersende werkcultuur.

  1. ‘Zelfsturing is efficiënt’

Zelfsturing gaat over gedeeld leiderschap. Dat leidt tot meer overleg en dat maakt een organisatie -uiteindelijk – ook wendbaarder: men weet beter wat er (onderling bij elkaar) speelt en de organisatie kan sneller schakelen of inspelen op (nieuwe) trends in een sector of branche. Dus wendbaarheid is niet per definitie efficiënter.

  1. ‘Bij zelfsturing werk je minder hard’

Met zelfsturing hoef je minder hard te werken omdat je geen ‘baas’ hebt en meer vrije tijd ‘krijgt’. Een onterechte aanname. Bij zelfsturing wordt de motivatie verlegd van extrinsiek naar intrinsiek. De uitvoering en beleving van het werk krijgt een andere lading; creativiteit én de eigen verantwoordelijkheid wordt belangrijker. En dat maakt de kans op (meer) succes groter.

Hou je doel scherp

Zelfsturing is geen doel op zichzelf, maar een middel om tot het doel te komen van meer wendbaar en adaptief handelen. Het doel om sneller te kunnen inspringen op marktontwikkelingen en beter te kunnen beslissen. Pas niet sec een managementtrucje toe en laat je niet teveel afleiden van andere leuke dingen: hou je doel scherp, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau.

Amanda is specialist in business development en werkt bij coachings – en trainingsinstituut Finext, die zelfsturing sinds 1999 in de praktijk brengt. In 2013 werd Finext door MKB Krachtcentrale uitgeroepen tot ‘slimste bedrijf van Nederland’.