5 tips voor de ‘profit hunt’-controller - Finext

5 tips voor de ‘profit hunt’-controller

Organisaties stoeien vaak met het goed inzichtelijk krijgen van de winstgevendheid van hun producten en diensten. De opbrengsten van de producten en diensten zijn redelijk helder, de kosten daarentegen geven over het algemeen geen goed beeld op product- of dienstniveau. Kosten zijn veelal alleen op afdelingsniveau bekend. De samenhang tussen kosten en opbrengsten is voor de meeste organisaties niet bekend en het lijkt een uitdaging om dit inzicht te verkrijgen.

Door Alwin Dooijeweerd, maart 2016

Pijlen

Een geïntegreerd kostenmodel bevat de kosten van de bedrijfsonderdelen van een organisatie. Op basis van bijvoorbeeld de voortbrengingsketen van Porter of de samenhang op basis van het Business Model Canvas wordt een geïntegreerd model gemodelleerd, waarbij de logische bedrijfsverbanden zichtbaar worden gemaakt.

Mijn ervaring is dat de bedrijven die in een dergelijk model ook de opbrengsten meenemen, eerder succesvol lijken te zijn in het verbeteren van hun (product-)rendement. Ze kunnen namelijk aantonen aan welke ‘knoppen’ ze kunnen draaien om het rendement te verbeteren.

In de praktijk worstelen veel organisaties met dezelfde issues. Op basis van de verschillende projecten die ik de afgelopen jaren bij diverse organisaties heb gedaan, deel ik graag een aantal tips met je.

Tip 1 Ketenrendement

Bedrijven die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in het rendement van producten zijn in staat deze inzichten boven water te krijgen. Zij realiseren zich namelijk dat winstgevendheid wordt bepaald door de marge die ze op producten maken. Hiervoor is het noodzakelijk om de kosten van de producten goed inzichtelijk te krijgen. En daarbij helpt het om te weten welke activiteiten in de gehele productieketen hieraan een bijdrage leveren.

Tip 2 Budget, Realisatie en Forecast

Gebruik een geïntegreerd model waar je het budget, de realisatie en forecast in zowel de cijfers als de aantallen naast elkaar zichtbaar maakt. Hierdoor heb je inzicht in de afwijkingen en kan je het als middel gebruiken om acties te ondernemen en in te grijpen. Het bijkomende voordeel is dat de forecast als stuurmiddel gebruikt kan worden, waarmee je het budgetteringsproces kan vervangen.

Tip 3 Communicatiemiddel

Doordat je geen aansluitverschillen meer hoeft te onderzoeken, krijg je de tijd om de echte kosten te analyseren en te vergelijken met budget en forecast. Alle informatie is zichtbaar voor de business, van finance tot marketeer en IT. Dit maakt een geïntegreerd ketenmodel tot een geweldig communicatiemiddel. Het helpt om de mensen in de organisatie inzicht te geven en ze te helpen om de rendementen echt te beïnvloeden.

Tip 4 Wees positief

Praat niet over ABC (activity based costing) en cost control, maar eerder over bijvoorbeeld ‘Economic Performance’ of ‘profit hunt’. Hierdoor krijgt het een positieve lading, in plaats van dat het als een beladen, complexe exercitie wordt ervaren.

Tip 5 Raadpleeg de business

Een ‘profit hunt’ slaagt zodra je de business om raad gaat vragen. Jij als controller kent de cijfers, de marketeer of de call agent kent de klant en weet wat er speelt. Juist de combinatie van deze disciplines maakt dat je succesvol kan zijn.

Wil je meer weten over de opzet van een geïntegreerd kostenmodel of de voordelen die dit jou of jouw organisatie kan opleveren? Onder het genot van een goed kopje koffie, praat ik je graag bij.

Cost & Profitability Management Oracle Hyperion Profitability & Cost ManagementSASCCH Tagetik