5 kenmerken van financieel vakmanschap - Finext
  • 5 kenmerken van financieel vakmanschap

Ooit was het als financial voldoende om alleen over inhoudelijke finance kennis te beschikken. Tegenwoordig ligt de verhouding tussen kennis en vaardigheden anders en neemt de vraag er naar toe. Welke tools heeft de financieel vakman eigenlijk nodig? Hieronder de vijf kenmerken van financieel vakmanschap.

1. Inhoudelijke finance kennis

Kennis van finance blijft natuurlijk onontbeerlijk. Hoe goed de andere vier gereedschappen hieronder ook ontwikkeld zijn, kennis van en ervaring in finance blijft de basis. Dat betekent dat je elke kans om nog meer kennis op te doen omarmt. Neem bijvoorbeeld eens het voortouw in de implementatie van een nieuwe financiële richtlijn, zoals IFRS. Het zorgt ervoor dat je tot de kern komt van wat er speelt en welke impact dit heeft op de financiële processen. De moderne financial blijft groeien in de rol van kennisdrager.

2. Kennis van IT

Er komt steeds meer data beschikbaar, de mogelijkheden groeien snel. IT werkt als een sterke enabler voor je financiële processen, althans de juiste IT. Een gedetailleerde cash forecast, budgetteren en het proces rondom het opstellen van de jaarrekening; het wordt allemaal sneller en soepeler met de juiste applicaties. Hoe meer je hier als financial van weet, hoe beter je keuzes worden. Niet alleen voor de aanschaf van een passend pakket, maar juist rondom de inrichting en het beheer ervan. Verdiep je als financial in de verschillende pakketten, definieer welke requirements je nodig hebt en ga daarmee eens wat vaker op de koffie bij IT.

3. Verder kunnen kijken

Silo’s bestaan in jouw ogen niet. Je kunt over de afdelingen heen kijken. Denken en verbeteren in de keten is een noodzakelijk kwaad geworden. Steeds vaker zijn processen als keten ingericht, met als doel om voor alle betrokkenen het proces soepeler en effectiever te laten lopen. Maar dat moet iemand wèl kunnen overzien. Ons advies? Net als bij IT: verdiep je eens in de strubbelingen en behoeften van je buurman. Wat doet een inkoopafdeling met jouw cijfers?

4. Gevoel bij de business

Om goed mee te denken en te adviseren, moet je gevoel hebben bij de business. Denk hierbij niet alleen aan affiniteit met het product of de dienst en het aanleveren van die specifieke informatie waar de business daadwerkelijk iets aan heeft. Nee, er is nog een ander aspect. Wij noemen dat de ‘snap-snelheid’. Dit is de capaciteit om zaken snel in beeld te hebben, de hoofdlijnen èn de pijnpunten. Deze snel te kunnen analyseren en te beoordelen op relevantie. Dit geldt ook voor het sensitieve aspect; zien hoe de spreekwoordelijke hazen lopen. En daar dan ook het gesprek over aan te gaan.

5. Durf ‘nee’ te zeggen

Een goede financial is het geweten van de organisatie. Daar hoort het geven van gevraagd, maar ook zeker ongevraagd advies bij. Goed ‘nee’ kunnen zeggen is overigens wel een kunst. Neem jezelf voor om altijd met een oplossingsrichting te komen. In de beleving van je gesprekspartner is er een groot verschil tussen ‘Nee, dit kan niet’ of ‘Nee, maar zo kan het wel’.

Houd je winkel open tijdens een verbouwing

Het verbeteren van je finance functie is aan de orde van de dag. Tegelijkertijd ligt de financiële kalender vast, en moeten maand-, kwartaal- en jaarcijfers tijdig en correct opgeleverd worden. Wees realistisch, en zorg op tijd voor de juiste mix van bemensing voor zowel je verbetertraject als het reguliere werk. Kijk eens wat onze interim controllers daarin voor je kunnen betekenen of neem contact op met Stefan.