Top-3 prioriteiten van managers in 2017

Welke prioriteiten staan er bovenaan jouw lijstje? De top-3 van veel managers bestaat uit innovatie & productontwikkeling, het opleiden van personeel en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit blijkt uit de FIT Business Monitor, een jaarlijks onderzoek van Finext, Improved Corporate Finance en The Review Group onder 3.000 ondernemers en managers.

Door Maarten Bronda, juli 2017

Tweederde van de ondernemers en managers in Nederland zien innovatie en productontwikkeling als veruit de belangrijkste uitdaging voor de komende tijd. Het tweede speerpunt is het opleiden van het personeel om veranderingen het hoofd te bieden. 50% van de managers en ondernemers geeft aan dat dit op het prioriteitenlijstje thuishoort. Het aangaan van samenwerkingsverbanden completeert de top drie van prioriteiten.

Dit blijkt uit de FIT Business Monitor, een jaarlijks onderzoek onder 3.000 ondernemers en managers over innovatie, klantgerichtheid en de realisatie van plannen. Het onderzoek is een initiatief van Finext, Improved Corporate Finance en The Review Group.

Human en data intelligence

Goed teken is dat de helft van de ondernemers en managers het investeren in personeel tot speerpunt heeft benoemd. Denk aan opleidingen, maar ook aan vaardigheden als het maken van goede plannen en het analyseren van data. Ook het opzetten of professionaliseren van business- en data intelligence is bij de helft van de ondernemers een belangrijk initiatief. “Deze uitkomsten passen in het verder verlagen van de complexiteit binnen organisaties. Dat vraagt om andere vaardigheden van professionals, zoals processen vereenvoudigen of data analyseren met behulp van de juiste expertise en software,” zegt Maarten Bronda, consultant bij Finext. “Investeren in human en data intelligence helpt om je klanten beter te begrijpen en het bedrijf wendbaarder te maken.”

Verschil tussen intentie en gedrag

Voor het realiseren van de juiste verandering geeft 55% van de ondernemers aan dat het businessplan voor dit jaar veel vernieuwing en uitdagingen bevat vergeleken met het plan van vorig jaar. Om tunnelvisie te voorkomen heeft één op de vijf een externe adviseur ingeschakeld om mee te kijken. Opmerkelijk is dat 9% van de ondernemers en managers nog steeds zonder plan werkt en dat slechts 8% het plan in enige vorm bij zijn klanten heeft getoetst.

Een klein deel van de respondenten toetst het businessplan dus bij de klant, terwijl 63% van plan is om de klant nadrukkelijk te betrekken bij productontwikkeling. Volgens Hein Bronk, partner van The Review Group, toont het nog maar eens aan dat het verschil tussen intentie en gedrag groot is. “Die 8% dat zijn de koplopers, zij durven zelfs met de klant om de tafel over hun plan. Dat zijn bedrijven die het verbeteren van de customer experience als topprioriteit hebben benoemd, de rest moet natuurlijk volgen. We gaan eind van het jaar onderzoeken of dat percentage is toegenomen.”

Verkoop

Vijftien procent van de ondernemers is van plan dit jaar de organisatie transactieklaar te maken door bijvoorbeeld funding, kapitalisatie of M&A. Eén op de tien respondenten geeft zelfs aan het bedrijf te willen verkopen. “Strategische keuzes die gericht zijn op groei en innovatieve stappen zijn meestal inclusief kapitaalversterking. Funding door derden heeft de voorkeur boven traditionele funding middels bankfinanciering. Dat 10% ook nog eens zijn bedrijf wil verkopen is een trend die ook internationaal zichtbaar is. De wens om de optie tot verkoop serieus te onderzoeken kent een aantal (strategische) redenen zoals; een toenemende complexiteit in de internationale uitrol van bedrijven, zwaardere concurrentie, een hoge bedrijfswaardering en schaalvergroting,” aldus Frank Verbeek, managing partner van Improved Corporate Finance.

Thema’s

Ook is gevraagd welke thema’s de ondernemers en managers bezighouden. Duurzame economie (37%) en digitalisering/robotisering (35%) werden als belangrijkste thema’s genoemd. De wet DBA is slechts voor 16% een dossier waar men wakker van ligt en slechts 7% heeft kopzorgen bij het presidentschap van Donald Trump.

Jouw prioriteiten

Welke prioriteiten staan bovenaan jouw lijstje? Waar lig jij wakker van? We horen het graag. Laat het me weten via maarten.bronda@finext.nl.