Finext on Air over ‘Eenvoud van organiseren’

Finext on Air over ‘Eenvoud van organiseren’

Op 28 augustus hebben wij als gastredactie van New Business Radio, het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap, een uitzending gemaakt over ‘Eenvoud van organiseren’.

Door Mark Bik, september 2015

Op 28 augustus heeft Finext als gastredactie van New Business Radio, het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap, een uitzending gemaakt over ‘Eenvoud van organiseren’. In een wereld die juist zo complex en ingewikkeld is, geloven wij dat eenvoud echt werkt. Zowel binnen ons eigen organisatiemodel als binnen projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties succesvol kunnen  vernieuwen door binnen projecten te focussen op de essentie en de mensen. Daarbij kunnen verschillende projectaanpakken en -principes helpen.

Onlangs hebben we Agile grondlegger Arie van Bennekum geïnterviewd over eenvoud in Agile-projecten. Deze keer was het de beurt aan Nicoline Mulder, grondlegger van het gedachtengoed rondom Value-Based Projectmanagement. Zij geeft aan dat je door middel van de Project’s Eleven, geïnspireerd op Hollywood blockbuster Ocean’s Eleven, in ieder complex project scherpte en focus kunt aanbrengen. Finexter Jan-Dirk Hogendoorn vraagt Nicoline in onderstaand fragment waarom Value-Based Projectmanagement nodig is. En welke Project’s Eleven is haar favoriet?

Download bijlage
Finance & Control